Barona ostaa Argentan – kaksi henkilöstöalan toimijaa yhdistää voimansa

Barona on 1.3.2015 ostanut 90 % Argentan osakekannasta. Yrityskaupan jälkeen Barona Group työllistää kuukausitasolla yli 5 000 työntekijää kansainvälisesti. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 190 miljoonaa euroa.

Barona Group muodostuu henkilöstöpalveluita ja palveluratkaisuja tuottavasta Baronasta, johdon suorahakupalveluita tuottavasta Momentouksesta, majoituspalveluyhtiö Forenomista sekä rekrytoiviin koulutusohjelmiin ja outplacement-palveluihin erikoistuneesta Saranen Consultingista.

Barona tuottaa palveluita useilla eri toimialoilla ja yritysjärjestelyn myötä Barona vahvistaa asiakaspalveluun ja myyntiin keskittyviä liiketoimintojaan. Yhdessä Barona ja Argenta kykenevät vastaamaan asiakkaidensa liiketoimintatarpeisiin tehokkaammin, joustavammin ja asiantuntevammin. Palvelutarjonta vahvistuu erityisesti asiakaspalveluun ja myyntiin suunnattujen henkilöstöpalveluiden ja palveluratkaisujen osalta.

Muutoksen myötä Baronaan liittyy Argentan Espanjassa sijaitseva, noin sata henkilöä työllistävä asiakaspalvelukeskus, sekä Suomessa noin 1 100 eri asiakkuuksissa työskentelevää asiakaspalvelu- ja myyntialan ammattilaista. Argenta jatkaa toistaiseksi itsenäisenä yhtiönä, eikä järjestely aiheuta muutoksia Argentan tai Baronan työntekijöiden työsuhteisiin.

Yritysjärjestelyn kautta Baronalla on paremmat toimintaedellytykset vastata asiakastarpeiden muutokseen.

”Asiakaspalvelualan trendit liittyvät vahvasti palveluiden sähköistymiseen ja siitä johtuvaan asiakaskäyttäytymisen murrokseen. Suuri osa asioinnista siirtyy sähköisiin kanaviin ja tarve palveluaikojen laajentamiseen yö- ja ilta-ajoille on kova: halutaan asioida itselle mukavalla tavalla ja silloin kun asiointiin on sopiva hetki. Digitalisoitumisen myötä maantieteelliset rajat menettävät sähköisessä asiakaspalveluympäristössä merkityksensä, ja tämä asettaa meille enemmän painetta tuottaa palveluita useilla eri kielillä. Tämä kaikki pitäisi saavuttaa korkealaatuisesti, fiksusti, henkilöstölähtöisesti ja kustannustehokkaasti”, toteaa Barona Solutionsin toimitusjohtaja Lassi Määttä.

Vastaavat trendit heijastuvat myös henkilöstön odotuksissa. ”Sama joustotarpeiden lisääntymisen trendi nähdään myös henkilöstön toiveissa työnantajaa kohtaan – työpaikan pitää tarjota omaan elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja ja työn kautta haetaan enenevissä määrin innostavia elämyksiä, kuten kansainvälistä työkokemusta”, Argentan toimitusjohtaja Juho-Pekka Nojonen täydentää.

Yhdistymisen myötä alalle syntyy nykyaikainen, nopea ja asiantunteva organisaatio, joka pystyy entistä paremmin sovittamaan yhteen asiakkaiden odotuksia ja henkilöstön tarpeita. Esimerkiksi asiakaspalvelukeskukset mahdollistavat tehokkaasti asiakkaiden ympärivuorokautisen palvelun useilla eri kielillä ja monikanavaisesti. Laajentuminen Espanjaan tarjoaa henkilöstölle ja työnhakijoille lisämahdollisuuksia kansainvälisen työkokemuksen kasvattamiseen.

”Tässä yhtälössä kaikki voittavat – asiakkaamme ja henkilöstömme. Organisaatioissa ei ole päällekkäisyyksiä ja järjestely antaa hyvät mahdollisuudet kasvuun. Kartoitamme jatkuvasti ostokohteita joilla voimme vahvistaa kasvua eri liiketoiminnoissamme”, toteaa Barona Groupin toimitusjohtaja Markus Oksa.

Yhteystiedot

Barona Group Oy, toimitusjohtaja: Markus Oksa, +358 40 585 6619, markus.oksa@barona.fi

Barona Solutions Oy, toimitusjohtaja: Lassi Määttä, +358 40 830 7646, lassi.maatta@barona.fi

Argent Oy, toimitusjohtaja: Juho-Pekka Nojonen, +358 44 517 1009, juho-pekka.nojonen@argenta.fi