Millainen on hyvä CV?

Ansioluettelo, Curriculum Vitae (CV), on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja kirjoitettu juuri sitä työtehtävää varten, jota on hakemassa.

CV on kertomus hakijan elämästä. Siitä rekrytoija näkee yhdellä silmäyksellä tiivistettynä kaiken työnhakijasta aina henkilötiedoista koulutukseen ja työkokemukseen. CV:n tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Päivitä CV:si aina hakemasi työtehtävän mukaan korostamalla juuri niitä ominaisuuksiasi, joita esimerkiksi hakemasi tehtävän työpaikkailmoituksessa on nostettu esiin. Omaa osaamistaan ei kannata liioitella, mutta ei myöskään aliarvioida itseään.

Selkeys on CV:ssä valttia! Erikoisuutta tavoitteleva ulkoasu ei saa olla itsetarkoitus, vaan käytettyjen tyylien ja muotoilujen tulee lisätä CV:n selkeyttä ja luettavuutta, ei vähentää sitä. CV:n ulkoasuun on olemassa useita vakiintuneita käytäntöjä, joista ei kannata poiketa ilman erityisen painavaa syytä.

Ansioluettelon tulisi sisältää ainakin henkilötiedot, koulutustiedot, työhistoria sekä kielitaito. Hakemastasi tehtävästä riippuen, kerro myös IT-taidoistasi, työluvista, ajokortista tai muusta tehtävän kannalta relevantista osaamisestasi. Voit lisätä CV:n alkuun lyhyen, muutaman rivin esittelyn itsestäsi. Esittelyssä voit kertoa esimerkiksi mikä sinua motivoi työssä tai mitkä ovat vahvuuksiasi hakemaasi tehtävää ajatellen. Muista, että CV:n tarkoitus on vastata rekrytoijalle kysymykseen, miksi juuri sinut pitäisi valita jatkohaastatteluun.

Olemme listanneet avuksesi muutamia CV:n perussääntöjä. Tärkeintä on, että tuot oman osaamisesi selkeästi esiin, lopulta muotoseikat ovat vain muotoseikkoja. Kiinnitä kuitenkin erityistä huomiota oikeinkirjoitukseen.

CV:n perussäännöt

Kirjaa CV:n alkuun henkilötietosi: nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Muista tarkistaa, että sähköpostisi ja puhelinnumerosi ovat varmasti oikein.

CV:n tiedot esitetään käänteisessä aikajärjestyksessä: viimeisin työkokemus, koulutus tai muu ansio tulee ensimmäiseksi.

Opinnoista on tärkeää kertoa ainakin pääaine ja valmistumisvuosi. Mikäli opintosi ovat yhä käynnissä, kannattaa arvioida valmistumisen ajankohta ja kertoa myös milloin olisit valmis päätoimiseen työskentelyyn. Voit myös kertoa uratavoitteesi koulutuksen taustalla, mikäli olet sellaisia itsellesi asettanut.

Listaa työhistoriassasi työnantajasi, työtehtäväsi sekä työn ajankohta ja kesto. Pelkkä tehtävänimike ei kerro riittävästi. Pyri siis antamaan työtehtävästäsi mahdollisimman kattava kuvaus, listaa käytännön työtehtäviäsi ja vastuistasi. Mikäli olet edelleen työsuhteessa voit myös lyhyesti mainita, miksi olet etsimässä uutta työtä tai jos työsuhteesi on jo päättynyt, voit kertoa miksi näin kävi.

Mikäli sinulla on työhistoriassasi hetkiä, jolloin olet ollut pois työelämästä, on taukojen syyt hyvä avata. Mikäli olet matkustellut pidempään, opiskellut tai saanut perheenlisäystä, kannattaa näistäkin CV:ssä mainita.

Arvioi kieli- ja IT-taitosi rehellisesti. Kielitaidossa kannattaa eritellä kirjallinen ja suullinen osaaminen ja kuvata osaamista laajemmin pelkän kiitettävä/hyvä/tyydyttävä-asteikon sijaan. Käytä kielitaidon ja tietotekniikkaosaamisen kuvailussa mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä. Kerro mitä tietokoneohjelmia ja järjestelmiä osaat käyttää ja mitä olet niillä työssäsi tehnyt. Kielitaidon kuvailussa kannattaa nostaa esiin mahdolliset opinnot tai työskentely ulkomailla. CV:n lukijan pitäisi pystyä kertomasi perusteella arvioimaan, ovatko taitosi haetun työtehtävän kannalta riittävällä tasolla.