Globalisaation haastaa niin organisaatioita, prosesseja kuin yksilöitäkin. Se muokkaa tapoja tehdä asioita ja synnyttää uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologiaa ja uusia tuoteinnovaatioita tarvitaan vastaamaan koventuneeseen kilpailuun sekä mahdollistamaan laajentuneiden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen. Tarvittavaa osaamista on kuitenkin tarjolla rajallisesti, ja myöskin tarpeet vaihtelevat niin määrän kuin laadun suhteen. Tässä jatkuvasti aaltoilevassa markkinatilanteessa mittaviin henkilöstöinvestointeihin liittyy riskejä. Voi olla mahdotonta, ja usein myös kannattamatonta, sitoutua tiettyyn osaamiseen pysyvästi. Tuotteet ja innovaatiot uusiutuvat nopealla syklillä, joten tuotekehityksen ja tuotteiden valmistuksen on oltava asiantuntevaa ja ketterää.

Asiantuntijaresursoinnin avulla voit hankkia itsellesi tarvitsemasi osaamisen joustavasti juuri niin pitkäksi aikaa kuin on tarve. Mikäli osaamisen tarve vakinaistuu tai osaamisesta muodostuu yrityksellesi strateginen hyöty, voit myös rekrytoida resursoimasi henkilön omille palkkalistoillesi. Näin pystyt varmistamaan kriittisten osaajien sitoutumisen organisaatioonne.

Tarjoamamme asiantuntijaresursointi on laadukas, joustava ja kustannustehokas malli, jolla voit resursoida niin yksittäisiä osaajia kuin tiimejä tai isompiakin kokonaisuuksia. Tyypillisiä kauttamme työllistyviä osaajia ovat esimerkiksi sähkö- ja mekaniikkasuunnittelijat, automaatioinsinöörit sekä tuotannon kehitysinsinöörit.

Näytä kaikki palvelut
Ota yhteyttä