TULEVAISUUDEN TYÖSSÄ YHDISTYY OIKEA TEKIJÄ, TAIDOKAS TEKEMINEN JA TEKNOLOGIA

Tulevaisuuteen varautuminen millä tahansa alalla edellyttää tällä hetkellä vahvaa näkemyksellisyyttä ja panostusta teknologioihin. Baronan digitaalisten palveluiden kehittämiseen erikoistunut tiimi koostuu yli 30 kehittäjästä, ja tiimin yksinomainen tehtävä on kehittää entistä toimivampia tapoja tehdä työtä ja työllistyä.

Ydintehtävämme on ratkaista miten työ tulee tehdyksi optimaalisesti. Tässä yhdistyy oikea ihminen, hyvä tekeminen sekä hyvät työvälineet. Räätälöidyt ratkaisumme sisältävät kaikki nämä elementit, ja olemme kehittäneet useita työtä virtaviivaistavia ratkaisuja osana palveluamme.

Baronan palveluun sisältyy aina vahva teknologian elementti. Olemme kehittäneet asiakkuuksissamme vuosien varrella mm. HR raportointityökalun, työntutkimussovelluksen, liikkuvan myynnin seuranta- ja ohjaustyökalun sekä työkykyriskien analysointityökalun. Nämä ovat esimerkkejä asiakkaidemme kanssa yhteistyössä kehitetyistä ratkaisuista, jotka olemme rakentaneet vastaamaan työelämän erilaisiin, muuttuviin tarpeisiin.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa, joista yksi on myös Barona Group yritysyhteisöön kuuluva Wunderdog.

KAUPALLISTETUT TUOTTEET

Kehittämisen kautta olemme myös kaupallistaneet työmme hedelmiä myytäviksi palveluiksi.

Videorekrytointityökalu RecRight

Haastatteleminen tai haastatteluun osallistuminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. RecRight-työkalun avulla voit käytännössä hoitaa rekrytointeja ajasta ja paikasta riippumatta.

Vertaistulkkauspalvelu Túlka

Túlka on mobiilisovelluksella toimiva videotulkkauspalvelu, jonka kehittäminen sai lähtökipinän maahanmuuttotilanteesta. Túlka tarjoaa vertaistulkkauspalvelun kautta apua arjen tilanteisiin, joissa yksilö tarvitsee apua ymmärretyksi tulemiseen.

Uuden sukupolven rekrytointityökalu Jelpp

Jelpp on keinoälyä hyödyntävä, uuden sukupolven rekrytointityökalu, jolla rekrytointi on tehty virtaviivaiseksi ja työnhaku miellyttäväksi. Järjestelmä on kehitetty Baronan asiantuntevien rekrytoijien kanssa vankassa yhteistyössä.

Lukuisia täsmätarpeisiin kehitettyjä työkaluja

HR raportointityökalu, työntutkimussovellus, ständimyynnin seuranta- ja ohjaustyökalu, työkykyriskien analysointi- ja seurantatyökalu… muutamia otteita erilaisista ratkaisuista, jotka on kehitetty yhdessä baronalaisten sekä asiakkaiden kanssa vastaamaan työelämän erilaisiin, muuttuviin tarpeisiin

Näytä kaikki palvelut
Ota yhteyttä