Työntutkimuksesta ja työn mittauksesta saat tukea päätöksentekoon, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja seurantaan sekä muutoksen hallintaan.

Työntutkimus- ja mittauspalvelussamme mittaamme ja analysoimme työajankäyttöä ja työn sujuvuutta asiakasyrityksessä. Nykytila-analyysin avulla muutosten läpivienti tapahtuu hallitummin, työhyvinvointia selittäviä tekijöitä havainnoidaan käytännönläheisemmin ja kehitystyö osataan kohdentaa oikeaan paikkaan. Työntutkimuksen tavoitteena on tukea ja kehittää tehokasta työntekoa ja sujuvaa arkea.

Työntutkimus sopii seuraaviin tilanteisiin:

  • uudelleen organisoituminen, työnkuvamuutokset
  • työhyvinvoinnin seuranta ja ennakoiva havainnointi
  • toimitilamuutokset
  • järjestelmähankkeet
  • toimintamallien kehityshankkeet

Tutkimuksessa tunnistamme arjen pullonkauloja, työn keskeyttäjiä ja tehtäviä, jotka pirstaloittavat työnkuvia. Pureudumme kokonaistyömäärää kuormittaviin tekijöihin: kaivamme esiin näkymättömiä töitä, hukka-aikaa, raskaita toimintamalleja ja turhaumia, jotka vaikuttavat henkilöstön arjen kokemaan. Analyysimme avulla pystyt ennakoimaan työkuormaa, kohdentamaan resursseja hallitummin sekä tekemään henkilöstösi työpäivistä sujuvampia  perustuen mittauksesta saatuun faktatietoon. Me teemme työstä läpinäkyvää ja tuomme työhyvinvoinnin kehittämistyökalut lähemmäksi arjen tekemistä.

ilmoittaudu-kuinka-johtaa-tyokykya-verkostoituvassa-asiantuntijatyossa

Näytä kaikki palvelut
Ota yhteyttä