Pitkälle jalostuneessa toiminnassa tullaan ennemmin kysymyksen ääreen siitä, mitä kannattaa tehdä itse, ja mitä ei.

Ulkoistaminen voidaan käsittää monella eri tavalla, ja sen ilmenemismuodot ovat hyvin erilaisia. Pitkäjänteisesti toimivan ratkaisun rakentaminen edellyttää hyvää molemminpuolista ymmärrystä ulkoistamisen tarpeesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Työelämään ja henkilöstöön erikoistuneena toimijana oma käsityksemme ulkoistamisesta määräytyy sen perusteella, tarjoammeko asiakkaallemme resursseja ja osaamista, vai vastaammeko itse työn toteuttamisen lopputuotoksesta. Ulkoistaminen meille tarkoittaa jälkimmäistä.

Räätälöity ulkoistuspalvelu lähtee asiakkaan tarpeista

Henkilöstön ulkoistusratkaisu voidaan rakentaa joko asiakkaamme omiin tiloihin, tai Baronan omiin asiakaspalveluun, tekniseen tukeen ja myyntiin erikoistuneisiin asiakaspalveluyksiköihin. Oli kyse kummasta tahansa, toimiva ratkaisu koostuu kokemuksemme mukaan neljästä tekijästä; nerokas henkilöstöresursointi, yksikkökustannusten hallinta, työn ja yhteistyön virtaviivainen organisointi sekä loistava esimiestyö ja henkilöstöhallinto.

Räätälöity, täyden palvelun ratkaisu varmistaa, että asiakkaamme saa yhteistyöstä kaiken hyödyn irti. Läpinäkyvät toimintamallimme takaavat sen, että tiedät, mistä maksat. Malleja, joissa maksat vain tehdystä työstä tai tuloksista, on erilaisia; erilaisten suoriteperusteisten mallien lisäksi hinta voi koostua esimerkiksi onnistumisista, kuten myyntituloksista tai laatutekijöistä.

Omaamme vankan kokemuksen prosessien kokonaisulkoistuksista, joiden hyöty perustuu henkilöstön käytön optimointiin. Pyydä asiantuntijamme paikalle, niin katsomme juuri oman organisaatiosi tarpeisiin soveltuvia vaihtoehtoja.

Näytä kaikki palvelut
Ota yhteyttä