Teknologiakehitys ja työelämän murros luovat pohjan uudenlaisille ratkaisuille osaajien ja yritysten yhdistämisessä. Uusien sovellusten, alustapalveluiden ja prosessien automatisoinnin avulla toiminta tehostuu ja tuottavuus kasvaa manuaalisen työn vähentyessä. Tulevaisuuden työelämän ratkaisut ovat tärkeä osa liiketoimintaamme ja siksi lähdimme tutkimaan mahdollisuuksia lähitukipalvelun resursoinnin kehittämiseen.

Haasteena työmäärän kysynnän nopea vaihtelu

Yllättävät poissaolot, työmäärän kysynnän nopeat vaihtelut ja liian vähäisistä resursseista johtuva asiakastyytymättömyys ovat lähitukipalveluita tarjoavien yritysten yleisiä kipupisteitä. Resursointipalvelun tuottaminen tähän tarpeeseen on perinteisesti Baronan ydinosaamista, mutta lähdimme selvittämään, voisiko saman haasteen ratkaista vielä paremmin esimerkiksi teknologiaa hyödyntäen. Lähdimme pohtimaan moniosaajatiimin voimin, miten voisimme tehostaa prosessia, jossa oikeanlaiset osaajat löydetään ja saadaan paikalle juuri silloin kun heitä tarvitaan.

Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tuottavuuden lisäksi parantaa myös asiakaskokemusta. Jo muutaman päivän odotusaika teknisen ongelman ratkaisemisessa kasvattaa asiakkaan tyytymättömyyttä palveluntarjoajaan.

Hyvän asiakaskokemuksen kannalta onkin tärkeää, että palvelupyyntöihin pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Suurin kompastuskivi onkin useimmin, että työntekijöitä on vaikea tavoittaa silloin, kun heitä tarvitaan paikalle hyvin kiireellisesti esimerkiksi päällekkäisten sairauspoissaolojen vuoksi. Toinen tyypillinen haaste liittyy siihen, että yrityksen käytössä ei ole lainkaan osa-aikaisia tekijöitä, jotka voivat tukea tällaisissa tilanteissa.

Alusta yhdistää osaajayhteisön ja palvelua tarjoavan yrityksen

Ratkaisu ongelmaan löytyi alustapalvelusta, joka yhdistää osaajayhteisön ja palvelua tarjoavan yrityksen. Osaajayhteisöt koostuvat osaajista, joilla on tarvittava erikoisosaaminen ja jotka haluavat tehdä työtä joustavasti silloin kun sitä on tarjolla ja silloin kun se heille itselleen sopii.

Ratkaisuna ongelmaan syntyi Jelpster –  kokonaan uusi digitaalinen palvelualusta, joka yhdistää joustavat osaajayhteisöt ja yritysten vaihtelevat tarpeet ja tarjoaa yrityksille reaaliaikaisen yhteyden osaajiin. Töiden tarjoaminen ja vastaanottaminen on helppoa ja nopeaa.

Työntekijöillä uudet mahdollisuudet ovat oman mobiililaitteen ulottuvilla. Yritykset puolestaan julkaisevat tehtävät, ja löytävät oikeanlaiset osaajat nopeasti ja helposti web-palvelun avulla. Koko työvuorojen sopimiseen tarvittava kommunikointi voidaan tehdä palvelun kautta – muita kanavia ei enää tarvita.

 

New Call-to-action

Uusimmat referenssit

Takaisin referensseihin
Ota yhteyttä