IT toimialajohtaja Henrik Rantala pohti, miten vastata asiakkaan esittämään haasteeseen. Haaste oli kutakuinkin seuraava: Barona on meille todella merkittävä kumppani. Haluamme, että tuotte pöytään lisäarvoa rekrytointiosaamisen lisäksi.

Asiakkaan liiketoiminnan luonteesta johtuen, kauttamme työskenteli jatkuvasti merkittävä määrä henkilöitä eri puolilla organisaatiota ja useilla paikkakunnilla. Henrik Rantala

Kumppanuuteen kaivattua lisäarvoa oli mahdollista luoda ratkaisemalla asiakkaan pyynnöstä haaste, joka liittyi ennustamiseen ja resurssien järkevään ristiinkäyttöön ja kohdentamiseen. Henkilöstö oli hajautunut niin moneen eri paikkaan, että kokonaisnäkyvyys kärsi. Oli mahdotonta tietää, missä oli liikaa resursseja tai liian asiantuntevat henkilöt vähemmän haastavissa tehtävissä ja missä toisinpäin? Kuluennusteiden kuukausittainen päivittäminen oli tuskallista ja työlästä.

Ratkaisun rakentamiseksi Henrik otti yhteyttä Baronan Technologies-yksikköön. Ratkaisua lähdettiin suunnittelemaan kartoittamalla asiakkaan tarpeet kokonaisvaltaisesti. Tarpeisiin muotoiltiin ratkaisu, ja toteutus käynnistyi nopealla tahdilla.

Aina pitää mennä design edellä ja selvittää perinpohjaisesti se, mistä haasteet ihan pohjimmiltaan johtuvat. Kun tämä on ymmärretty oikein, voidaan rakentaa ratkaisu, joka ylittää odotukset. Perttu Mäkimartti

Ratkaisun suunnitteluun meni yhteensä kuukausi, toinen sen rakentamiseen. Lopputuloksena asiakkaalle tuotettiin palvelu, josta näki reaaliaikaisesti kaikki työntekijät, ja sen, missä kukin resurssi kulloinkin oli. Asiakkaalle tuotettiin helpotus haasteeseen, joka oli syntynyt kuukausittaisesta kuluennusteen päivittämisestä; uudella työkalulla työ sujui vaivattomasti.

Ratkaisua on sittemmin skaalattu myös muihin vastaaviin asiakkuuksiin, ja kollektiivinen ajansäästö on tuntuva.


INSIGHT

Insight on HR raportointiin kehitetty ratkaisu, joka tarjoaa näkymän baronalaiseen henkilöstöön ja sen käyttöön. Sovellus on kehitetty käytännön asiakastyön kautta, ja tarjoamme palvelua osana laajoja, useissa eri toimipisteissä toimivia henkilöstöratkaisuja. Insight on toteutettu Barona Technologies -yksikössämme, joka koostuu 30 intohimoisesta työn digitalisaatiota ajavasta kehittäjästä.

Uusimmat referenssit

Takaisin referensseihin
Ota yhteyttä