Joskus työssä jaksaminen vaikeutuu tai estyy kokonaan työntekijän vamman tai sairauden seurauksena. Yhteen työtehtävään liittyvät työkykyongelmat tai työuupumus eivät kuitenkaan välttämättä rasittaisi lainkaan toisessa, työkyvylle paremmin sopivassa työssä. Siksi meidän tehtävämme on etsiä uusia mahdollisuuksia tehdä työtä.

Toimimme eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kumppanina ammatillisen kuntoutuksen palvelussa. Ohjaamme vuosittain satoja suomalaisia työkykyä vastaaviin, sopiviin töihin. Näin henkilö, joka yhdessä työssä joutuu olemaan sairauslomalla, tai joka säännöllisesti jää tavoitteista terveydellisen rasitteen vuoksi, voi toisessa työssä olla arvokas ja hyödyllinen, 100-prosenttisesti työhön kykenevä osaaja.

Organisaatioille tarjoamme tukemme henkilöstön työkykyongelmien ratkomiseen jo varhaisessa vaiheessa. Työkykyriskien tunnistaminen nykyistä aikaisemmin tarjoaa mahdollisuuden reagoida tilanteisiin paremmin ja estää tarpeettomat ja kalliit työkyvyttömyyseläkkeet.

Täältä voit lukea tietosuojasta Baronan ammatillisen kuntoutuksen palvelussa sekä työurahuolto- ja uudelleenohjauspalveluissa.

Dataskyddbeskrivning

Työkyky­palvelut

Aiheeseen liittyvät referenssit

Näytä kaikki palvelut
Ota yhteyttä